image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã tại thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 76

Quyết định số 878/QĐ - UBND ngày 30/3/2021

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới