image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã tại thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 56

Quyết định số 855/QĐ-UBND  ngày 26/3/2021

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới