image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã tại thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 56

quyết định số 3339/QĐ- UBND ngày 03/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới